A Fiatal Családosok Klubja, a Gyermekjogokért Egyesület, az Organikus Pedagógiai Egyesület és a Szent István Intézet közleménye.

Avagy rendben van-e gyermekjogi szempontból az, ami épp nem bűncselekmény?

A gyermekek védelmében az elmúlt időszakban előremutató lépések történtek, a kormányzati erőfeszítések ellenére azonban sajnálattal tapasztaljuk, hogy a gyermekek egészséges testi-lelki-szellemi fejlődését biztosítani rendelt jogszabályok kijátszhatóak. A közelmúlt eseményei is azt mutatják, további jogi garanciák beépítése szükséges annak érdekében, hogy megvédhessük gyermekeinket az őket veszélyeztető jelenségektől.

Tegnap, 2023. február 13-án, hétfőn a sajtó a közvélemény elé tárta egy magát efebofilnak valló férfi videóját, aki azt állította (később az egészet viccnek minősítve), hogy 39 évesen egy 15 éves fiúval folytat szexuális viszonyt. A férfi, aki egy budapesti általános iskolában dolgozott pedagógiai asszisztensként (azóta elbocsátották) e viszonyt teljesen rendben valónak mutatta be, arra hivatkozva, hogy az a hatályos Btk. szerint nem minősül bűncselekménynek.

Egy 14 év feletti gyermek ugyanis szabad akaratából felnőttel szexuális kapcsolatot létesíthet jogkövetkezmények nélkül. A férfi saját szexuális orientációjáról beszélt, azonban egyetlen dologról nem ejtett szót: az érintett gyermek jólétéről és jogairól. E kérdések a hatályos büntetőjogon túlmutatnak, és megválaszolásra várnak, hiszen a gyermek jogai és érdekei egy felnőtt ember szexuális önmegvalósításához fűződő jogaival merőben ellentétesek lehetnek.

Fontos leszögeznünk, hogy 18 év alatt mindenki gyermek és mindenkit megilletnek a gyermekjogok. Az ő védelmükben rögzítik – helyesen – a hatályos jogszabályok, hogy például

  • ne vásárolhassanak alkoholt,
  • ne drogozzanak,
  • ne vásárolhassanak dohánytermékeket,
  • ne is léphessenek be dohányboltba,
  • szerencsejátékot ne folytathassanak,
  • és – főszabály szerint – ne köthessék össze az életüket egy másik emberrel.

Mindezek az ENSZ 1989-ben elfogadott és – az Egyesült Államokon kívül minden részes állam által – ratifikált gyermekjogi egyezményéből is következnek, és épp azért születtek meg e szabályok, mert egy gyermeknek életkorából fakadóan joga van a gyermekkorhoz. Joga van az ebből fakadó kiemelt védelemhez, joga van ahhoz, hogy a testi integritását a fogantatástól kezdve védjék, hogy a testi és lelki egészsége, integritása megfelelő védelemben részesüljön.

Vajon ennek fényében az, hogy a Büntetőtörvénykönyv szerint 14 év felett egy gyermek beleegyezését adhatja a szexuális aktusba, feljogosíthat-e egy felnőtt embert arra, hogy e hozzájárulást kihasználja? Attól, hogy valami nem bűncselekmény, rendben lesz-e vajon gyermekjogilag?

Úgy véljük, hogy a hatályos büntetőjogi szabályok átgondolást igényelnek. Mindemellett társadalmi konszenzust sürgetünk abban, hogy – a hatályos büntetőjogtól függetlenül – a gyermekek jogaira kompromisszumok nélkül tekintsünk és hogy a gyermekek egészséges fejlődéshez való joga mindig megelőzze a felnőtt emberek szexuális vonzódásához való jogát.

A gyermek fejlődése, felnőtté válásának folyamata nem absztrakt jelenség, hanem biológiai és lélektani valóság. A felnőtt, érett személyiség egyik mutatója a homloklebeny, amelynek érettsége segít abban, hogy autonóm döntést tudjunk hozni, felmérjük a tetteink következményeit és kontrolláljuk az adott pillanatban ránk törő érzelmeket, azaz valódi beleegyezést tudjunk adni érzelmileg összetett kérdésekben is. A homloklebeny 18-21 éves korra éri el teljes érettségét. Egy felnőttet szexuális szereplőként beengedni a gyermek életébe mindezek hiányában óriási sérülésveszély, ha nem önmagában sérülés. A moralitás kérdését félretéve – meggyőződésünk, hogy ezeket a traumákat gyermekkorban el lehet és el is kell kerülni, a gyermeket ilyen sérülésektől a társadalomnak meg kell védenie.

A gyermekjogok mindannyiunkat köteleznek, nemcsak az államot, hanem minden felnőtt embert. A gyermekek jogai mindig meg kell, hogy előzzék a felnőttek igényeit. A gyermekjog nem kompromisszum. Fentiek alapján a Fiatal Családosok Klubja, a Gyermekjogokért Egyesület, az Organikus Pedagógia Egyesület és a Szent István Intézet kezdeményezi a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó felülvizsgálatát, azok következetes a gyermekek legjobb érdekeit következetesen figyelembe vevő módosítását, felajánlva ehhez gyermekjogi szakmai segítségét.

Budapest, 2023. február 14.

                      Dr. Benyusz Márta elnök, Gyermekjogokért Egyesület 

                      Király Nóra alapító, Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete

                      Dr. Máthé Zsuzsa igazgató, Szent István Intézet

                      Dr. Puskás Balázs alelnök, Gyermekjogokért Egyesület

                     Uzsalyné Dr. Pécsi Rita elnök, Organikus Pedagógia Egyesület