A FICSAK, mint a magyar gyermeket nevelő családok iránt elkötelezett civil szervezet a köznevelésben dolgozó pedagógusok munkáját nagyra becsüli, hivatásukat az egyik legszebb hivatásnak tartja. A pedagógusok anyagi megbecsültsége ugyanakkor sajnos nem áll arányban felelős munkájuk valódi értékével, a munkaerőpiacon a gyermekeinket tanítók, nevelők keresete lemaradt más szektorokéhoz képest.

A rendszerváltás óta egyetlen kormányzat sem volt képes a nagy ellátórendszerek reformjára, az egészségügyben való jelentős mértékű, többlépcsős béremelésre és a paraszolvencia kivezetésére. Ez a korábbi kormányzati ciklusban végre megtörtént, elkezdődött. A másik sürgető lépés a biztonságunkat garantáló rendvédelmi szervek dolgozóinak bérrendezése volt. A nehéz körülmények (pandémia, háború, energiaárak elszabadulása) dacára erre is sor kerülhetett. 

A következő lépés, melynek kapcsán teljes egyetértés van az egész magyar társadalomban, az a pedagógusok bérrendezése.

A kormányzat elkötelezettségét fejezte ki  a pedagógusbérek emelésében, ám ehhez elengedhetetlenül szükséges a Magyarországnak járó európai uniós pénzek megérkezése. Tanárok és szülők, minden józan magyar ember elemi érdeke, hogy ezek a nekünk járó források megérkezzenek és felhasználhatóak legyenek nagy társadalmi adósságunk törlesztésére: a pedagógusok béremelésére.

Minden magyar szülő, nagyszülő, és a kormányzat is ebben érdekelt. Ezért felszólítjuk az ellenzéki politikusokat is, hogy a Helyreállítási Alapból nekünk járó pénzek megszerzéséért, ne azok blokkolásáért fáradozzanak, a pedagógusok hergelése helyett a nemzeti érdek mentén támogatva a kormányzatot a pedagógusok számára megnyitható források beérkezésében.

Szülőként pedig kifejezzük minden higgadt, alázattal hivatását teljesítő tanár felé hálánkat, köszönetünket és egyben felajánljuk segítségünket a konstruktív megoldáskeresés munkájában annak érdekében, hogy együtt, közösen tegyük jobbá gyermekeink jövőjét.