Május minden évben a családok hónapja. Kezdődik Anyák napjával és záródik a Gyermeknappal. A két neves ünnepünk között található a Család Nemzetközi Napja, melyet az ENSZ kezdeményezésére május 15-én tartunk.

„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.” Babits Mihály

A család maga a megtestesült folytonosság, ami összeköti a múltat a jelennel, és meghatározza a jövőt. Igaz ez minden családra, és összességében a nemzetre is. A család a társadalom legfontosabb alapegysége.

A család egy szövetség, olyan erő, ami megtart, amire építeni lehet. Mint egy fa, melynek gyökereiben ott vannak felmenőink élettapasztalatai, bölcsessége, szeretete, így tud növekedni és kibontakozni, termést hozni. 5 gyermekes édesanyaként azon vagyok, hogy én is továbbadjam a lányaimnak és fiaimnak azokat a családi értékeket, családi szokásokat, amiket én is kaptam.

A családban kapják meg gyermekeink azt a tudást és stabil alapot, amivel később megbirkózhatnak a kihívásokkal, tudván, hogy nincsenek egyedül, mindig van kihez forduljanak erőért, bátorításért, támaszért. Jó esetben innen kapják az indíttatást Földünk, környezetünk védelmére is, látva a családon belül a jó példát erre. A családból indul az egészséges életmód elsajátítása is, hiszen a közös étkezések élménye lesz az alapja annak, amit e téren magával visz. A családi kirándulások, közös kimozdulások jelenthetik az alapot arra, hogy ő maga is szeressen majd mozogni, tegyen az egészsége érdekében. Mindezek olyan értékek lehetnek, amit majd ők is továbbadnak a saját családjukban, így építve egy felelősen gondolkodó, tudatos és egészségesebb társadalmat.

Családban élni, gyermeket vállalni felelősség. Életvitelünk, példamutatásunk hatással van másokra, és tudjuk, hogy egy vagy több gyermek rengeteg odafigyelést és áldozatot is kíván. Szülőként van, hogy kimerülünk, ilyenkor fontos, hogy a tágabb család, mint egy védőháló legyen jelen: fontosak a nagyszülők, a testvérek, az unokatestvérek, rokonok. Ugyanakkor milyen jó az örömöket is közösen megélni, megosztani egymással és így is gazdagodni! Közösen ünnepelni születést, házasságot, ballagást, sikereket…

Egy összetartó családban mindenki megtalálhatja a saját szerepét, feladatát, akkor is, ha egyedülálló, ha még fiatal vagy épp már idős. Mindenkire szükség van!

A Ficsak a családokért dolgozik

Saját programjaink és gyakran partner szervezeteinkkel közösen megtartott rendezvényeink alkalmat adnak az egészséges életmód, a környezettudatosság megélésére, népszerűsítésére. Szakértők bevonásával tartott előadásokkal szeretnénk stabil alapokat adni a családi élet kihívásainak kezelésében, nemrégiben volt szó például a zenei nevelésről vagy családi konfliktuskezelésről. Hisszük, hogy családban élni jó, és ezt szeretnénk megmutatni azoknak, akik még talán csak gondolkodnak a családalapításon.

Hazánkban 2024-ben is számos családpolitikai intézkedés segíti és támogatja a gyermekvállalást és gyermeknevelést, a cél az, hogy Magyarország családbarát hely legyen, ahol a gyermek az első. A kormány egyszerre szeretné támogatni az otthonteremtést, az anyagi biztonság elérését, valamint a munka és a magánélet egyensúlyának elérését. Örvendetes, hogy a családközpontú megközelítés eredményeket tud felmutatni, mind a házasságkötések számának emelkedése, mind a gyermekvállalási kedv növekedése ezt bizonyítja, de a válások száma is csökkent, ahogy a terhesség-megszakítások száma is lefelé tendál.

Május 15. csupán egy nap, amikor a családok fontosságára figyelünk. Valójában minden egyes nap szükséges, hogy értékeljük azokat, akiket társul kaptunk életünk során, akik ránk bízattak, és akiktől mi magunk is kaptunk törődést, szeretet. Mindenki a saját családjában tudja megteremteni azokat a körülményeket és légkört, ahol jó együtt lenni, ahol érték az egymásra figyelés, a gondoskodás, a szeretet napi kifejeződése. Ahol megélheti minden családtag, hogy jó hazamenni, mert biztonságban van.

Forrás: https://ficsakblog.hu/csalad_nelkul_nincsen_jovo_a_csaladok_nemzetkozi_napja_majus_15.html