A Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) országos online kutatást végzett a családosok körében a környezetvédelemmel kapcsolatban. A kérdőív célja az volt, hogy kiderüljön, hogyan vélekednek a családok környezetünk megóvásáról, mi érdekli őket a témakörön belül, hol számítanak iránymutatásra, segítségre.  A jó hír, hogy a szülőknek már egyáltalán nem ismeretlen fogalom a környezettudatosság, de még van hova fejlődnünk.

Kétségkívül elsődleges feladatként kell kezelni a környezet megóvását, így nem lehet elégszer felhívni a figyelmet erre az égető problémára. Szerencsére – mint ahogy a FICSAK kérdőívéből kiderült – az emberek többsége már nem fordít hátat ha a Föld megóvásáról van szó. A kérdőívet közel 1000 fő töltötte ki, így az elemszámot tekintve reprezentatívnak bizonyult. A válaszok alapján a hazai családok 92,3%-a úgy gondolja, hogy a környezetszennyezés a világban nagyon komoly gond, míg 7,5%-uk szerint eléggé komoly problémát jelent.

FICSAK: Környezetvédelem a családok életében 2020 kérdőív

Számtalan szakértő vallja, hogy a közvetlen környezetünkért kizárólag a társadalom felel. Ezt a kérdőív kitöltői sem gondolják másképp: 57,5%-uk szerint mi magunk, az emberek tehetünk a környezeti problémákról, míg 42,4%-uk a vállalatokat és a gazdaságot okolja.

Mindannyiunk felelőssége, hogy egy élhetőbb környezetet teremtsünk a jövő generációinak. Ezért a környezetvédelemre való nevelést nem lehet elég korán kezdeni. Korábbi kutatások bebizonyították, hogy azok a gyermekek, akik sok időt töltenek a természetben, nagyobb valószínűséggel válnak környezettudatos felnőtté. Ennek oka, hogy a gyermekkorban kialakított gyakorlat a későbbiekben berögződött szokássá válhat. A FICSAK közvélemény-kutatásának egyik fő kérdése arra irányult, hogy a szülők fontosnak tartják-e gyermekeik környezettudatosságra való nevelését. A válaszadók 99,6%-a úgy gondolja, hogy már egészen kicsi kortól érdemes a környezettudatos gondolkodás és szemlélet kialakítása.

A megkérdezettek 85%-a szerint a hazai oktatásban nem fektetnek elég nagy hangsúlyt a minket körülvevő környezet megismerésére és a környezetvédelem kérdésére. Ez a szám is kiválóan szemlélteti, hogy ténylegesen megnövekedett az érzékenység a környezetvédelemmel kapcsolatban. Fontos kérdés, hogy ezt a figyelmet és tenni akarást, hogyan lehetne kézzelfogható cselekvéssé alakítani?

A FICSAK a statisztikai adatok mérésén kívül kíváncsi volt arra is, hogy mik azok a témák a környezetvédelmen belül, amiről többet szeretnének megtudni a szülők. A legnépszerűbbek közé tartozik az otthoni környezetbarát praktikák bemutatása és a módszerek, hogy hogyan lehet a gyerekeket környezettudatosan nevelni. Ezek mellett szeretnének bővebb tájékoztatást kapni a szelektív hulladékgyűjtésről és a vízhasználatról.

FICSAK: Környezetvédelem a családok életében 2020 kérdőív

A válaszokból kiválóan látszik, hogy Magyarországon igény van a változtatásra, azonban a siker titka a fokozatosság. A környezettudatos nevelés, a szelektív hulladékgyűjtés mind a zöldebb környezet felé vezető útnak az eleje. A kérdőív eredményéből pedig az is kiderül, hogy a hazai édesanyák és édesapák ráléptek erre az útra.