„Merd szívedből kiűzni a közönyt!”

(Slachta Margit)

ALKOTÓI PÁLYÁZAT

amely a Slachta Margit tiszteletére alapított Nők Magyarországért Díjra vonatkozik

A Fiatal Családosok Klubja a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából hirdeti meg a Slachta Margit szerzetes-politikus emlékére alapított Nők Magyarországért Díjat és az ehhez kapcsolódó alkotói pályázatot

A kommunista hatalomátvétel után emigrációba kényszerült szerzetes-politikusnő a keresztény feminizmusért, az emberi méltóságért és a jogállamiságért küzdött a Parlament falain belül és azon kívül is. Életében egyszerre volt jelen a hagyományos értékek melletti kiállás és az újító, jobbító szándék. A nők egyenjogúságáért küzdött, de mindig azzal a kitétellel, hogy az sosem járhat a család eszméjének aláásásával. Sziklaszilárd értékrendje, következetes kiállása a keresztény erkölcsi parancsolatok megtartása mellett, a másik emberért és a nemzetért érzett felelőssége ma is példaértékű minden magyar ember, minden magyar nő számára.

A Slachta Margit tiszteletére alapított Nők Magyarországért Díjjal napjaink női példaképeit keressük, őket szeretnénk elismerni és élő példaként állítani a felnövekvő generációk elé. Azokat a hölgyeket díjazzuk majd, akik a hagyományos női értékeket képviselik, ugyanakkor aktív szerepet vállalnak szűkebb vagy tágabb közösségeik, s ezen keresztül hazánk szolgálatában.

Jelölt lehet minden olyan Magyarországon élő vagy a határon túli magyarlakta területeken tevékenykedő lány/nő/asszony aki a hagyományos női szerepek betöltése mellett többek között a családi élet és a munka összeegyeztetésének segítéséért, a gyermekvállalás népszerűsítéséért, a nők testi és lelki egészségének védelméért, a krízishelyzetben lévő nők és családok segítéséért, a nők esélyegyenlőségéért, a nők és édesanyák egészségéért, a női munkavállalókért, a láthatatlan munka elismeréséért, a családok érdekében vagy a helyi-, nemzeti és vallási közösségekért, a magyar kultúráért, a nemzeti összetartás erősítéséért végez közösségében kiemelkedő tevékenységet.

A jelöltállítás magyarországi és a határon túli magyarlakta területeken működő közösségek ajánlásával történik. A díjazottakra ajánlást tenni  majd 2018. március 25-től 2018. április 30-ig lehet. A jelöltek közül szakmai szempontok alapján zsűri választja ki a díjazottakat.

A Nők Magyaroszágért Díj első lépéseként keressük azt a képzőművészt, iparművészt, dizájnert, aki megtervezi azt az emléktárgyat, amit elismerésünk kifejezéseként átadhatunk a díjazott hölgyeknek. Keressük azt az alkotást, amely megjeleníti Slachta Margit gazdag szellemi örökségét, és amelyre büszke lehet az, aki adja, az, aki kapja és nem utolsó sorban az, aki tervezi és megalkotja.

A nyertes pályázó 200.000 Ft összegű pénzdíjazásban is részesül! A pályázat beküldési határideje: 2018. március 23.

Nyilvános eredményhirdetés az alkotói pályázat kapcsán: 2018., március 25-én, sajtótájékoztató keretében. 1920-ban Slachta Margit e napon vehette át – hölgyként elsőként a magyar történelemben – képviselői megbízó levelét.

A pályaműveket  a ficsak@gmail.com címre várjuk a megadott határidőig. Elsősorban iparművészek, képzőművészek pályázatait várjuk, a részvétel feltétele, hogy a megtervezett emléktárgyat képes is legyen megvalósítani. A pályázat részét kell, hogy képezze egy rajz a pályaműről, annak rövid leírása, illetve a megvalósítás anyagi és technikai feltételeinek a leírása.